در نیمه نخست سال 1392 صورت گرفت :

در نیمه نخست سال 1392 صورت گرفت : پرداخت بیش از 873 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران موضوع خبراخبار داخلی بانک ملیاخبار استانیدیدار با همکاراناقدامات فرهنگی و اجتماعیموفقیت ها و تقدیر از عملکردهشدارها و نکات امنیتیکانون جوانه هاشرکتهای زیرمجموعهاخبار اقتصادیگزارش خبریجلسات نسیم حیات  

چهارشنبه 1 آبان 1392
بانک ملی ایران طی شش ماهه اول سال جاری 10 هزار و 522 فقره تسهیلات خود اشتغالی به مبلغ 873 میلیارد و 242 میلیون ریال پرداخت کرد.

از دیگر تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در زمینه اشتغال زایی ( مشاغل خانگی ) ، پرداخت 658 میلیارد

و 612 میلیون ریال به 15 هزار و 434 نفر از واجدان شرایط است .

گفتنی است بانک ملی ایران در سال گذشته نیز مبلغ 2 هزار و 321 میلیارد و 129 میلیون ریال تسهیلات

خود اشتغالی و یک هزار و 808 میلیارد و 131 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرده بود.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید