پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک ملی ایران

پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک ملی ایران
چهارشنبه 20 خرداد 1394
بانک ملی ایران در سال 1393 مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به حدود یک میلیون و 60 هزار نفر پرداخت کرد.
بیشترین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی این بانک در سال گذشته در بخش ازدواج و تهیه جهیزیه بود که بر این اساس بیشتر از 10هزار میلیارد ریال به حدود 350 هزار نفر از مزدوجان کشور اعطا شد.
پرداخت بیش از 4 هزار و 217 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی، بالغ بر دو هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خود اشتغالی و بیش از یک هزار و 190 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری از جمله فعالیت‌های قابل توجه بانک ملی ایران در زمینه تامین نیازهای تسهیلاتی خرد هموطنان ارجمند بوده است.
بانک ملی ایران همچنین در سال گذشته بیش از 365 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی، بالغ بر 93 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه تعمیرات مسکن، حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه درمان و بیماری و نزدیک به 6 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دانشجویی پرداخت کرد.
/ 0 نظر / 69 بازدید