پرداخت بیش از 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی توسط بانک

بانک ملی ایران تا پایان خرداد ماه امسال، برای 83 هزار و 115 واحد مسکن روستایی، مبلغ 8 هزار و 51 میلیارد و 411 میلیون ریال تسهیلات نوسازی و بهسازی اعطا کرد.
 تا پایان خرداد ماه امسال، مبلغ 5 هزار و 747 میلیارد و 225 میلیون ریال تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از محل سهمیه 1389 به 58 هزار و 700 نفر پرداخت شده است.
همچنین تا مدت مذکور از محل سهمیه سال 1390 طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی نیز، بانک ملی ایران به 24 هزار و 415 نفر تسهیلاتی به ارزش 2 هزار و 304 میلیارد و 186 میلیون ریال پرداخت کرد. 
 

/ 0 نظر / 21 بازدید