بانک ملی ایران مایل به خدمت رسانی مطلوب و شایسته به جامعه است

سه شنبه 1 بهمن 1392

جمال دامغانیان عضو هیإت مدیره و معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران در جلسه معارفه روسای ادارات کل حقوقی و دعاوی ،پیگیری و وصول مطالبات با اشاره به جو رقابتی بازار، کسب انتفاع را یکی از وظایف مهم بانک ملی ایران دانست و خواستار جذب منابع ارزان قیمت و درآمدزایی توسط همکاران این بانک شد. دامغانیان افزود: بین درآمدها و هزینه های بانک باید تناسب معقول و منطقی برقرار باشد تا یک بنگاه اقتصادی علاوه بر انجام وظایف خود بتواند به تمام اقشار جامعه خدمت رسانی مطلوب و شایسته داشته باشد. وی همچنین بر نقش موثر ادارات کل حقوقی و دعاوی و پیگیری و وصول مطالبات در ارتقای جایگاه بانک ملی ایران و قابلیت های ویژه این دو اداره کل تأکید کرد و خواستار تغییر در تعاملات متقابل بانک و مشتریان در وصول مطالبات و جذب منابع شد و ابراز داشت: یکی از اهداف ادغام ادارات کل حقوقی و دعاوی افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از ظرفیت های این دو اداره کل است.

/ 0 نظر / 24 بازدید