احراز اصالت ضمانتنامه های بانک ملی ایران به صورت اینترنتی

یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
بانک ملی ایران به منظور بهبود فرایند ضمانت‌نامه‌های بانکی، کاهش مراجعات حضوری هموطنان به شعب و تسهیل امور بانکی آنان، امکان احراز اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی را فراهم کرد.

 مشتریان می‌توانند ضمن مراجعه به نشانی اینترنتی https://www.bmi.ir/letterofguarantee/ و درج شماره قرارداد ضمانتنامه و کد شعبه صادر کننده از اصالت ضمانتنامه دریافتی اطمینان حاصل کنند. 
 

/ 0 نظر / 133 بازدید