پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

دکتر همتی در جمع مدیران ارشد بانک : با افزایش سهم بازار به رشد و توسعه اقتصادی ک

دکتر عبدالناصر همتی بر عزم کارکنان بانک ملی ایران در افزایش سهم بازار، تجهیز، تخصیص صحیح منابع و وصول مطالبات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید