پست های ارسال شده در آدر سال 1391

سوابق اجرایی و مسوولیت های آقای محمد رضا حسین‌زاده

عضو هیأت مدیرهآقای محمد رضا حسین‌زاده تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷ پست الکترونیکی:  M.Hosseinzadeh(at)Bmi.Ir  سوابق اجرایی و مسئولیت‌ها :   عضو هیئت‌ مدیره بانک ملّی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید