فراخوان ارائه مقاله در همایش نظام پیشنهادهای شبکه بانکی کشور

چهارشنبه 3 دی 1393
اولین همایش نظام پیشنهادهای شبکه بانکی کشور، با شعار «کار آمدی نظام پیشنهادها؛ سرآمدی نظام بانکی کشور» در روزهای 28 و 29 بهمن ماه امسال برگزار می‌گردد.

 براساس اطلاعیه دبیرخانه این همایش علاقه‌مندان به ارائه مقالات می‌توانند مقاله خود را حداکثر تا تاریخ دهم بهمن ماه سال جاری به این همایش ارسال نمایند.
 محورهای اصلی و فرعی همایش به شرح ذیل می‌باشد:
 
مفاهیم رویکردها و فرایندهای نظام پیشنهادها در بانک‌ها:
-         نظام پیشنهادها در بانک‌ها: مدل‌ها و چارچوب‌ها
-         سیر تحولات نظام پیشنهادها در بانک‌ها
-         نظام‌های نوین سنجش عملکرد نظام پیشنهادها در بانک‌ها
-         راهکارهای ارتقای کارایی و اثربخشی در نظام پیشنهادها در بانک‌ها
پیش‌نیاز‌های نظام پیشنهادها در بانک‌ها:
-         عوامل مدیریتی؛ راهبردها و حمایت‌ها
-         عوامل انسانی؛  فردی، اجتماعی و فرهنگی
-         عوامل ساختاری؛ جایگاه تشکیلات اداری
-         عوامل تکنولوژیکی؛ خدمات فناوری اطلاعات
کارکردهای درون و برون سازمانی نظام پیشنهادها:
-         نقش و کارکرد نظام پیشنهادها در تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی کشور
-         نقش و کارکرد نظام پیشنهادها در توسعه و تقویت مدیریت نوآوری در بانک‌ها
-         نقش و کارکرد نظام پیشنهادها در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بانکی
-         نقش و کارکرد نظام پیشنهادها در چابکی و سرآمدی سازمانی بانک‌ها
 
مقالات مورد نظر می‌باید  به ایمیل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به نشانی sscons@IbI.ac.ir   
یا به نشانی پستی موسسه واقع در خیابان پاسداران، ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195، کد پستی 1664647111، ارسال گردد. 
 

/ 0 نظر / 36 بازدید